Gezins/kindercoaching

Bij de Enneagram gezins/kindercoaching wordt ervan uitgegaan dat, als er een stagnatie is in de ontwikkeling van het kind, het vaak ligt in de interactie tussen kind en zijn omgeving (vaak de ouders/verzorgers c.q. het systeem van herkomst). Door te zoeken naar de Enneatypen van het kind en dat van zijn omgeving en deze op elkaar af te stemmen en te zoeken naar de kwaliteiten (deugden) van het kind en deze te versterken bij het kind is de basis van de Enneagram gezins/kindercoaching.

Speerpunten van de Enneagram gezins/kindercoaching:
- er wordt uitgegaan van de deugden van het kind (dat wat het kind aan competenties bezit)
- er wordt uitgegaan van de competenties van de ouders/verzorgers (daar waar ze goed in zijn)
- er wordt gekeken naar de rol die ouders/verzorgers innemen in de spiegeling met het kind.

Het kind staat met zijn type centraal, met daarom heen de typen van zijn systeem van herkomst of andere uit de omgeving (school enz.). Door de verdedigingsstrategie van de typen te veranderen en het inzicht te geven, kan er veel bij een ieder veranderen.

werkwijze

Met de Enneagram gezins/kindercoach methodiek ga ik samen met de ouder(s)/verzorger(s) en het kind, vaststellen wat ieders huidige persoonlijkheidstype is, om daarna op zoek te gaan naar de pijn, de blokkades en overtuigingen die de oorzaak zijn van het aannemen van dit huidige persoonlijkheidstype. Als het huidige persoonlijkheidstype in beeld is gebracht, worden de overige enneatypen in beeld gebracht. Alsmede het huidige niveau van functioneren. Op basis van de testresultaten en de terugkoppeling hierop ontstaat er bewustwording ten aanzien van het huidige gedrag, de invloed die het heeft op een ieder als persoon en de invloed die het heeft op het systeem van herkomst (het gezin). Het geeft inzicht in de onderlinge relaties. Wanneer er bewustwording is ontstaat ruimte voor verandering.

 

In het geval van het kind wordt het huidige persoonlijkheidstype in beeld gebracht alsmede alle andere typen waaronder essentietype resp. levensdoeltype. Ook wordt de intensiteit van de overige typen bepaald. In tegenstelling tot bij EIK wordt bij het kind het verdedigingsmechanisme niet weggehaald, maar verandert. Het kind wordt dus niet uitgeeikt! Het draait om inzicht in het gedrag voortkomende uit het huidige persoonlijkheidstype. Vooral de deugden voortkomende uit het huidige persoonlijkheidstype worden benoemt!

 

In het geval van ouders/verzorgers wordt alleen het huidige persoonlijkheidstype in beeld gebracht, alsmede de intensiteit van de overige typen. Indien nodig kan de EIK-methode ter ondersteuning of als vervolg worden toegepast.

Bovenstaande gebeurt op basis van een protocollaire aanpak middels de spiertest en omvat meerdere sessies.

 

Bij Enneagram gezins/kindercoaching kunnen diverse tools worden ingezet zoals:

- Het Procesmodel van opvoeden

- Weg naar Vrijheid (met ontwikkelingstheorie van E. Erikson)

- De Kernverlangens

- EIK-methode (als eventueel vervolg bij ouders/verzorgers)

 

Bij de Enneagram gezins/kindercoaching werk ik met huiswerk.  Energerende middelen zoals bijvoorbeeld bloesemremedies kunnen ter ondersteuning ingezet worden. Deze middelen zijn niet bedoeld om lichamelijke, emotionele en/of mentale problemen te behandelen!