De Eik methode

De EIK methode is door Willem Jan van de Wetering ontwikkeld in 1999 en gaat uit van een aantal methodieken en modellen. De basis van EIK is het Enneagram als karaktertypologie. De karaktertypologie in het Enneagram laat zien hoe je karakter is gevormd. Het laat je valkuilen, drijfveren, verborgen talenten en vermogens zien.

Met de EIK methode ontdek je je sterke vleugel en andere typen die van grote invloed zijn op jouw gedrag. Daardoor krijg je in korte tijd een totaal beeld van je karakter.

Gedurende je leven, kan het voorkomen dat je verandert (switcht) van type. Dat kan gebeuren wanneer je iets meemaakt wat jouw raakt. Datgene wat jouw raakt gaat dwars door jouw verdedigingsmechanisme en overlevingsstrategie heen. Hetgeen ervoor zorgt dat je een ander verdedigingsmechanisme kiest om zo de pijn niet meer te hoeven voelen. Dit gegeven leidt tot ander gedrag, dus een ander Enneagramtype.

Binnen de EIK methode wordt uitgegaan van de Thought Field Therapy. De paraplu waaronder alle therapieën die werken met subtiele energie verenigd zijn.

Werkwijze

Met de EIK methode ga ik samen met jou, vaststellen wat jouw huidige persoonlijkheidstype is, om daarna op zoek te gaan naar de pijn, de blokkades en overtuigingen die de oorzaak zijn van de switch. Daarna ga ik samen met jou op zoek naar het enneatype die jij van essentie bent. Als we bij jouw essentie, jouw kern zijn aangekomen is dat het punt om jou van daaruit helemaal op te bouwen (te versterken). Daardoor verander je in gedrag en krijg je eveneens een andere kijk op de dingen en kom je weer in je kracht te staan.

 

Als EIK-coach kan ik jou helpen om weer terug te komen bij jouw ware kern. Dit gebeurt op basis van een protocollaire aanpak middels de spiertest en omvat meerdere sessies.

Bij de EIK methode kunnen diverse tools worden ingezet zoals:

- Chakra Balancing

- Het Procesmodel

- Weg naar Vrijheid

Soms kan het nodig zijn om op een dieper niveau van ons onderbewuste te werken met behulp van de Energetic Psychology.

 

Bij de EIK methode werk ik met energerende middelen ter ondersteuning zoals bijvoorbeeld bloesemremedies . Deze middelen zijn niet bedoeld om lichamelijke, emotionele en/of mentale problemen te behandelen!

Energetic Psychology

De opleiding Energetic Psychology is een opleiding waarin ik de diepere achtergronden van energetische psychologie heb leren kennen. Het heeft mij tools aangereikt waardoor ik op een dieper niveau met een cliënt kan werken.

Energetic Psychology  gaat ervan uit dat er een samenspel is tussen het lichaam, geest en ziel. Dit kan ingezet worden bij een breed scala aan fysieke, emotionele en psychosomatische klachten. We hebben een fysiek lichaam, een emotioneel/ geestelijke lichaam en een energetisch lichaam. Deze manier van werken brengt balans aan op alle niveaus.

 

Het denken van de cliënt wordt ontrafeld. Hiermee kijk je naar de invloeden van emoties op de hersenen en de invloed van de hersenen op de emoties en gaat op zoek naar de oorzaak van lichamelijke reacties en klachten. Uitgangspunt hierbij is dat emoties verkeerde interpretaties zijn van het denken over het gevoel, deze kunnen leiden tot psychosomatische en of zelfs fysieke klachten. De emotie die zich hieraan heeft verbonden gaan we loskoppelen, helen en transformeren naar dat wat je graag wilt. Zo ontstaat er balans tussen lichaam en geest op alle niveaus.

Bij de Energetic Psychology kunnen diverse tools worden ingezet  zoals:
- De Weg naar Zijn
- The Healing Process

De Energetic Psychology is een protocollaire aanpak die gestoeld is op het Enneagram procesmodel en kan onderdeel uitmaken van een sessie.