Het Enneagram

Het Enneagram is een psychologisch model dat in het Grieks letterlijk ‘negen’ (ennea) en ‘punt’ (gramma) betekent.

Het is een dynamische cirkel die negen persoonlijkheidstypes en hun onderlinge interacties beschrijft en op een diep niveau inzicht geeft in de onbewuste motivatie voor gedrag. Elk type heeft zijn eigen strategie die succes geeft, maar ook beperkingen met zich meebrengt; negen patronen van denken, voelen en handelen. Door de dynamische constructie van het model kun je zien welk gedrag je onder welke omstandigheden vertoont en hebt vertoond. Het geeft inzicht in jouw gedrag tegenover anderen en in het gedrag van anderen tegenover jou en weer anderen.

 

Door het Enneagram als model te gebruiken, ontdek je welke rollen je speelt, wie je werkelijk bent, waarom anderen op een bepaalde manier reageren en wat de motivatie van je gedrag is. Je gedrag is een uitkomst van kernkwaliteiten, opvoeding, impressies, belemmerende overtuigingen, onderdrukte emoties en nog veel meer. Gedrag is het uiterlijk, maar het gaat om het innerlijk. Met het Enneagram kun je leren het uiterlijk te herkennen en op zoek te gaan naar de ware aard, de essentie, het diepste van wat jou beweegt en aanstuurt. De negen verschillende typen zijn:

1. De Perfectionist (wil goed zijn en de dingen verbeteren)

2. De Helper (wil geliefd zijn of worden)

3. De Winnaar (wil zich waardevol en geaccepteerd voelen)

4. De Romanticus (wil begrijpen wie hij is en zichzelf uitdrukken)

5. De Waarnemer (wil de wereld om zich heen begrijpen en competent zijn)

6. De Loyalist (wil zekerheid en veiligheid)

7. De Avonturier (wil blij, gelukkig en tevreden zijn)

8. De Baas (wil zichzelf beschermen door sterk en vol zelfvertrouwen te zijn)

9. De Bemiddelaar (wil in eenheid en harmonie met anderen leven)

 

Het Enneagram is in zijn hedendaagse vorm het meest bekend als een psychologisch model dat 9 persoonlijkheidsstructuren beschrijft. Doch het Enneagram is ook als procesmodel bekend en toepasbaar in coachingsprocessen.