Training Ik leer leren

Training Ik leer leren (op aanvraag)

Met deze training ontdekken kinderen alles over hun eigen manier van leren, plannen en organiseren, faalangst overwinnen, concentreren en motiveren. De training biedt slimme handvatten voor makkelijker en efficiënter leren. Oftewel kinderen leren hoe te leren.

Sinds 2013 wordt de training "Ik leer leren" in Nederland en België gegeven door speciaal opgeleide coaches.

Het programma is geschikt voor:

Kinderen in de bovenbouw van de basisschool

Brugklassers waarbij het leren nog niet zo vanzelf gaat

jongeren in het voortgezet onderwijs die plotseling merken dat het leren niet meer gaat zoals voorheen en dreigen vast te lopen

Hoe wordt de training gegeven?

De training 'Ik leer leren' wordt individueel of in groepsverband gegeven (max. 4 kinderen) en bestaat uit 5 bijeenkomsten van elk 1.5 uur. Iedere bijeenkomst heeft een eigen thema en kent een vaste structuur. Er wordt gebruik gemaakt van een werkboek.

Thema's:

Leerstijl: Wat is je talent en hoe zet je dit effectief in

Leerstrategie: Wat is een slimme aanpak voor leerwerk en maakwerk 

Faalangst: Hoe ga je om met spanning en stress voor proefwerken

Concentratie: Hoe blijf je bij de les en hoe houd je het vol

Motivatie: Wat doe je met 'geen zin' en hoe begin je aan je huiswerk

Plannen en organiseren van huiswerk en vrije tijd

Evalueren: Hoe pak je je zaken aan en hoe kan het beter

Hoe ga je om met social media, gaming, mobiele telefoon etc.

en natuurlijk heel veel tips, weetjes, testen en oefeningen

Voor meer informatie verwijs ik naar: www.ikleerleren.nl of bekijk het filmpje op http://www.youtube.com/watch?v=OuqaB9pJ424&feature=youtu.be

Training Ik leer anders

Training Ik leer anders (op aanvraag)
Deze training richt zich op kinderen met een bijzondere gave: de beeldenkers!. Deze ondergewaardeerde groep, denkt niet in woorden maar in beelden. Daarom wordt het lesmateriaal vaak niet begrepen en onthouden. Vaak hebben deze bijzondere kinderen een leerachterstand of denkt men aan dyslexie. Bijles helpt niet of nauwelijks omdat er dan nog meer schoolwerk op ‘foute’ wijze wordt aangeboden. De training ‘Ik leer anders’ vertaalt de lesstof naar jouw manier van denken.


Het programma is geschikt voor:
Het programma is in eerste instantie geschreven voor kinderen van de basisschool. Doch de vertaal naar vakken in het voortgezet onderwijs is makkelijk gemaakt.

 

Hoe wordt de training gegeven?
De training 'Ik leer anders' wordt individueel of in groepsverband gegeven (max. 4 kinderen) en bestaat uit 4 tot 5 bijeenkomsten van elk 1.5 uur. Iedere bijeenkomst heeft een eigen thema en kent een vaste structuur. Er wordt gebruik gemaakt van een werkboek.

 

Thema's

 • Taal (spelling en lezen)

 • Rekenen ( automatiseren van tafels en sommen, breuken)
 • Klokkijken (analoog en digitaal)
 • Studievaardigheden (spreekbeurten en werkstukken, samenvattingen maken, top down leren)
 • en natuurlijk heel veel tips, weetjes, testen en oefeningen

Voor meer informatie verwijs ik naar: www.ikleeranders.nl
o  

BrainGym® / educatieve kinesiologie

BrainGym® 

BrainGym® ontsproot in de jaren 1970 door het werk van de pedagogen Dr. Paul Dennison en zijn vrouw, Gail E. Dennison.
Oorspronkelijk waren de Dennisons op zoek naar efficiëntere wegen om kinderen en volwassenen te helpen, die het label ‘leerstoornis” hadden opgeplakt gekregen. Zij putten uit de uitgebreide verzameling van onderzoeken door ontwikkelingsspecialisten, die hadden geëxperimenteerd met het gebruiken van fysieke beweging om leervaardigheden te vergroten.

 
BrainGym® is een bewegingsprogramma dat geschikt is voor alle leeftijden. Brain Gym wordt gebruikt in meer dan 80 landen en wordt onderwezen in duizenden scholen over de hele wereld, in trainingsprogramma’s voor bedrijven, voor kunst en sport.
Het heeft tot doel het leren te vergemakkelijken en prestaties te verbeteren. . Brain Gym® bestaat uit 26 eenvoudige, leuke en doelgerichte oefeningen, die lichaam en geest integreren om zo snelle en vaak spectaculaire verbeteringen aan te brengen op het vlak van: concentratie, lezen, schrijven, organiseren, luisteren, fysieke coördinatie en meer.

BrainGym® en Educatieve kinesiologie helpen kinderen, jongeren, volwassenen en senioren om via beweging:

 • hun leermoeilijkheden te boven te komen
 • aanspraak te maken op het (volledig potentieel) van aangeboren intelligentie
 • bewust te worden van de waarde van dagelijkse beweging
 • beter te presteren bij sport
 • hun gaven en talenten te ontdekken en te ontplooien
 • zich beter te organiseren,
 • aandachtiger te zijn,
 • beter te onthouden
 • creatief te zijn
 • zich goed in hun vel te voelen.

Hoe wordt de BrainGym® gegeven?
Onderdelen van BrainGym® (oefeningen) kunnen deel uitmaken van coachingssessies of trainingen op het gebied van studievaardigheden

Voor meer informatie verwijs ik naar: www.braingym.org